Đối tượng nào ở Khánh Hòa được làm xét nghiệm dịch vụ COVID-19?

Lên top