Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi cho dân đổi giấy tờ

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng được thay đổi thành đường Lê Văn Duyệt. Ảnh: Huân Cao
Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng được thay đổi thành đường Lê Văn Duyệt. Ảnh: Huân Cao
Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng được thay đổi thành đường Lê Văn Duyệt. Ảnh: Huân Cao
Lên top