Đội taxi tự nguyện Tiên Lãng: Hành trình nhân ái

Các thành viên Đội taxi tự nguyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhiệt tình giúp đỡ hàng nghìn người dân, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Các thành viên Đội taxi tự nguyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhiệt tình giúp đỡ hàng nghìn người dân, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Các thành viên Đội taxi tự nguyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhiệt tình giúp đỡ hàng nghìn người dân, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Lên top