Đổi sang CCCD gắn chip phải xin giấy xác nhận để nộp BHXH không?

Lên top