Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tài Tuyến.
Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tài Tuyến.
Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tài Tuyến.
Lên top