“Đội quân tóc dài MAT 19” trên chiến trường xưa

Hai thành viên MAG 19 dùng máy rà tìm bom mìn tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ (chụp vào tháng 3.2020).
Hai thành viên MAG 19 dùng máy rà tìm bom mìn tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ (chụp vào tháng 3.2020).
Hai thành viên MAG 19 dùng máy rà tìm bom mìn tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ (chụp vào tháng 3.2020).
Lên top