Đội Quản lý thị trường Kon Tum đề nghị điều tra kẻ trộm 3 cây khế và chè

Hình ảnh cây khế được trồng trong vườn nghi là của Đội Quản lý thị trường số 2. Ảnh ĐP
Hình ảnh cây khế được trồng trong vườn nghi là của Đội Quản lý thị trường số 2. Ảnh ĐP
Hình ảnh cây khế được trồng trong vườn nghi là của Đội Quản lý thị trường số 2. Ảnh ĐP
Lên top