Đối phó với dịch COVID-19 - khúc ngoặt mới

Đà Nẵng cách ly các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cách ly các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cách ly các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top