Đối phó với biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện ở Việt Nam

Xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 biến thể mới. Ảnh: Thùy Linh
Xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 biến thể mới. Ảnh: Thùy Linh
Xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 biến thể mới. Ảnh: Thùy Linh
Lên top