Đội ngũ phóng viên cần được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2020. Ảnh: L.C
Phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2020. Ảnh: L.C
Phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2020. Ảnh: L.C
Lên top