Đội mưa trồng 2.000 cây hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh

Đoàn viên thanh niên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị ươm và trồng hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên thanh niên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị ươm và trồng hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên thanh niên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị ươm và trồng hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top