Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson

Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson. Ảnh: TĐ
Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson. Ảnh: TĐ
Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson. Ảnh: TĐ
Lên top