Đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh: Đề xuất WHO hỗ trợ kỹ thuật

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WHO chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. 
Ảnh: Thanh Hằng
Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WHO chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hằng
Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WHO chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top