GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng:

Đổi mới đại học công lập: Bắt đầu từ tự chủ - tự chịu trách nhiệm

Lên top