Dời lịch thi lớp 10 tại TPHCM

Chủ  tịch  UBND TPHCM  Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 30.5. Ảnh: Hoài  Anh
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 30.5. Ảnh: Hoài Anh
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 30.5. Ảnh: Hoài Anh
Lên top