Đời lao công vệ sinh bệnh viện: Nhọc nhằn và thầm lặng

Rác thải chất đống được những người lao công thu gọn về kho phân loại. Ảnh: P.V
Rác thải chất đống được những người lao công thu gọn về kho phân loại. Ảnh: P.V
Rác thải chất đống được những người lao công thu gọn về kho phân loại. Ảnh: P.V
Lên top