Đói lả vì 21 giờ đi bộ từ Ninh Thuận về nhà của 4 ngư dân Phú Yên

4 ngư dân Phú Yên được đưa về sau 21h đi bộ từ Ninh Thuận về gần đến Khánh Hoà. Ảnh:    Phú Yên
4 ngư dân Phú Yên được đưa về sau 21h đi bộ từ Ninh Thuận về gần đến Khánh Hoà. Ảnh: Phú Yên
4 ngư dân Phú Yên được đưa về sau 21h đi bộ từ Ninh Thuận về gần đến Khánh Hoà. Ảnh: Phú Yên
Lên top