Đổi giấy tờ cho người dân sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức ra sao?

TPHCM sẽ công bố Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31.12.2020.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ công bố Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31.12.2020. Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ công bố Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31.12.2020. Ảnh: Minh Quân
Lên top