Dời cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm khỏi nội đô: Ỳ ạch vì thiếu vốn, cơ chế

Sau nhiều năm, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường (phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vẫn “án binh bất động”dù nằm trong diện phải di dời. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau nhiều năm, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường (phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vẫn “án binh bất động”dù nằm trong diện phải di dời. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau nhiều năm, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường (phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vẫn “án binh bất động”dù nằm trong diện phải di dời. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top