Đổi biển số xe màu vàng: Cần đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ mức phí

Các chuyên gia cho rằng, cần đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ mức phí đổi biển số xe sang biển số xe màu vàng. Ảnh: Đ.T
Các chuyên gia cho rằng, cần đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ mức phí đổi biển số xe sang biển số xe màu vàng. Ảnh: Đ.T
Các chuyên gia cho rằng, cần đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ mức phí đổi biển số xe sang biển số xe màu vàng. Ảnh: Đ.T
Lên top