Đôi bạn Thanh Hoá cõng nhau suốt 10 năm phải chia xa vì thiếu 0,25 điểm

Lên top