Đợi 8 hộ ngư dân về bờ bỏ phiếu, 100% cử tri Thái Bình hoàn thành bầu cử

Hòm phiếu được cán bộ phục vụ bầu cử đưa đến tận giường bệnh của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, để cử tri được phát huy tối đa quyền làm chủ của công dân. Ảnh: Thế Duyệt.
Hòm phiếu được cán bộ phục vụ bầu cử đưa đến tận giường bệnh của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, để cử tri được phát huy tối đa quyền làm chủ của công dân. Ảnh: Thế Duyệt.
Hòm phiếu được cán bộ phục vụ bầu cử đưa đến tận giường bệnh của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, để cử tri được phát huy tối đa quyền làm chủ của công dân. Ảnh: Thế Duyệt.
Lên top