Dốc toàn lực dập dịch, vùng cao Lâm Bình kiểm soát được F0 trong cộng đồng

Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) nhiều ngày liền không ghi nhận F0 trong cộng đồng.
Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) nhiều ngày liền không ghi nhận F0 trong cộng đồng.
Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) nhiều ngày liền không ghi nhận F0 trong cộng đồng.
Lên top