Độc đáo phiên chợ không có túi nylon, bao bì nhựa

Phiên chợ không sử dụng túi nylon, bao bì nhựa. Ảnh: K.Q
Phiên chợ không sử dụng túi nylon, bao bì nhựa. Ảnh: K.Q
Phiên chợ không sử dụng túi nylon, bao bì nhựa. Ảnh: K.Q
Lên top