Độc đáo những người bán sắc xuân

Cành đào này được bán với giá 5 triệu đồng. Ảnh: QĐ
Cành đào này được bán với giá 5 triệu đồng. Ảnh: QĐ
Cành đào này được bán với giá 5 triệu đồng. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top