Độc đáo “nhà đảo ngược” giữa lòng Hà Nội

Độc đáo ngôi nhà đảo ngược. Ảnh: NVCC
Độc đáo ngôi nhà đảo ngược. Ảnh: NVCC
Độc đáo ngôi nhà đảo ngược. Ảnh: NVCC
Lên top