Độc đáo nghề gõ hà biển ở Đồ Sơn

Bãi đá trước cửa đền Vạn Ngang (Đồ Sơn), người dân địa phương cặm cụi thu hoạch hà đá. Ảnh Mai Dung
Bãi đá trước cửa đền Vạn Ngang (Đồ Sơn), người dân địa phương cặm cụi thu hoạch hà đá. Ảnh Mai Dung
Bãi đá trước cửa đền Vạn Ngang (Đồ Sơn), người dân địa phương cặm cụi thu hoạch hà đá. Ảnh Mai Dung
Lên top