Độc đáo Lễ Tết rừng của người Mông Nà Hẩu, Yên Bái

Lễ cúng thần rừng được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng giêng hàng năm.
Lễ cúng thần rừng được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng giêng hàng năm.
Lễ cúng thần rừng được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng giêng hàng năm.
Lên top