Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Độc đáo hộp thư điện tử của đôi vợ chồng yêu rác

Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng ông An ở ngay tại nhà máy rác của mình.
Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng ông An ở ngay tại nhà máy rác của mình.