Doanh thu vịnh Hạ Long: Từ 6 tỉ/ngày xuống còn 2 tháng thu 1,8 tỉ

Hàng trăm tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn chưa hoạt động trở lại do không có khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn chưa hoạt động trở lại do không có khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn chưa hoạt động trở lại do không có khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top