Doanh nghiệp xếp hàng giải thể, nợ bảo hiểm hơn 91 tỉ đồng

Việc nợ đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. 
Ảnh minh họa: Trần Tuấn
Việc nợ đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Ảnh minh họa: Trần Tuấn
Việc nợ đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Ảnh minh họa: Trần Tuấn
Lên top