Doanh nghiệp vận tải e dè khi mở lại vận tải khách

Công tác vệ sinh và lắp đặt nước sát khuẩn tại bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: ĐT
Công tác vệ sinh và lắp đặt nước sát khuẩn tại bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: ĐT
Công tác vệ sinh và lắp đặt nước sát khuẩn tại bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: ĐT
Lên top