Doanh nghiệp ủng hộ 2 tỉ đồng cho miền Trung chống dịch COVID-19

Riêng ở Thừa Thiên Huế, Carlsberg Việt Nam đã trao tặng 1 tỉ đồng góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Riêng ở Thừa Thiên Huế, Carlsberg Việt Nam đã trao tặng 1 tỉ đồng góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Riêng ở Thừa Thiên Huế, Carlsberg Việt Nam đã trao tặng 1 tỉ đồng góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Lên top