Doanh nghiệp thuê đất trồng đinh lăng biến mất, nông dân lao đao

Trụ sở của Cty bỏ trống, người dân không thể liên hệ với Giám đốc doanh nghiệp... Ảnh: Nhật Hồ
Trụ sở của Cty bỏ trống, người dân không thể liên hệ với Giám đốc doanh nghiệp... Ảnh: Nhật Hồ
Trụ sở của Cty bỏ trống, người dân không thể liên hệ với Giám đốc doanh nghiệp... Ảnh: Nhật Hồ
Lên top