Doanh nghiệp tặng 1.200 bộ đồ bảo hộ góp phần chống dịch COVID-19

1.200 bộ đồ phòng hộ sẽ được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh trang cấp cho những lực lượng đang ở tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: CA cung cấp.
1.200 bộ đồ phòng hộ sẽ được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh trang cấp cho những lực lượng đang ở tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: CA cung cấp.
1.200 bộ đồ phòng hộ sẽ được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh trang cấp cho những lực lượng đang ở tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top