VỤ “XẺ THỊT KCN MP ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG:

Doanh nghiệp phớt lờ chỉ đạo của thành phố

Bãi gỗ trái phép Cty Trường Xuân vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: CTV
Bãi gỗ trái phép Cty Trường Xuân vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: CTV
Bãi gỗ trái phép Cty Trường Xuân vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: CTV
Lên top