Doanh nghiệp nhắm “đất vàng”: Tây Nguyên tăng cơ chế ràng buộc

Bà Hương Trần Kiều Dung khẳng định, FLC hiện quan tâm đặc biệt tới tỉnh Đắk Nông -  địa phương còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
Bà Hương Trần Kiều Dung khẳng định, FLC hiện quan tâm đặc biệt tới tỉnh Đắk Nông - địa phương còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
Bà Hương Trần Kiều Dung khẳng định, FLC hiện quan tâm đặc biệt tới tỉnh Đắk Nông - địa phương còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
Lên top