Doanh nghiệp lo lắng vì thư ngỏ không mộc cấm ra vào thị xã Tân Uyên

Doanh nghiệp hoang mang trước văn bản cấm ra vào thị xã Tân Uyên.
Doanh nghiệp hoang mang trước văn bản cấm ra vào thị xã Tân Uyên.
Doanh nghiệp hoang mang trước văn bản cấm ra vào thị xã Tân Uyên.
Lên top