Doanh nghiệp góp thịt, rau hỗ trợ chống dịch COVID-19

Công ty Tuấn Anh và Công ty TNHH Khánh Giang ủng hộ 30 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh chống dịch COVID - 19
Công ty Tuấn Anh và Công ty TNHH Khánh Giang ủng hộ 30 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh chống dịch COVID - 19
Công ty Tuấn Anh và Công ty TNHH Khánh Giang ủng hộ 30 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh chống dịch COVID - 19
Lên top