Doanh nghiệp được test nhanh COVID-19 để chủ động sản xuất

Xét nghiệm cho người lao động công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm cho người lao động công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm cho người lao động công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top