Doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng

Hơn 1.000 doanh nhân đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước về dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam. Ảnh: H.Vinh
Hơn 1.000 doanh nhân đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước về dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam. Ảnh: H.Vinh
Hơn 1.000 doanh nhân đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước về dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam. Ảnh: H.Vinh
Lên top