Doanh nghiệp Bình Dương được hỗ trợ y tế như thế nào khi tái sản xuất?

Công nhân công ty sản xuất 3 tại chỗ ở KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân công ty sản xuất 3 tại chỗ ở KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân công ty sản xuất 3 tại chỗ ở KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top