Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

Lên top