Đoàn y bác sĩ Hà Giang tiếp tục Nam tiến chống dịch COVID-19

Đoàn cán bộ y bác sĩ số 2 của tỉnh Hà Giang trước giờ lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Đoàn cán bộ y bác sĩ số 2 của tỉnh Hà Giang trước giờ lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Đoàn cán bộ y bác sĩ số 2 của tỉnh Hà Giang trước giờ lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Lên top