Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương chi viện cho Vĩnh Long chống COVID-19

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương lên đường chi viện cho Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BVCC
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương lên đường chi viện cho Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BVCC
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương lên đường chi viện cho Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BVCC
Lên top