Bắc Ninh:

Đoàn xe quá tải và hành trình trái phép trên đê Kênh Vàng