Đoàn thầy thuốc thứ 2 của Quảng Ninh lên đường sang Bắc Giang

Lễ xuất quân cho 20 nhân viên y tế Quảng Ninh lên đường sang Bắc Giang sáng 3.6. Ảnh: CTV
Lễ xuất quân cho 20 nhân viên y tế Quảng Ninh lên đường sang Bắc Giang sáng 3.6. Ảnh: CTV
Lễ xuất quân cho 20 nhân viên y tế Quảng Ninh lên đường sang Bắc Giang sáng 3.6. Ảnh: CTV
Lên top