Đoàn thanh niên ở Quảng Trị dạy bơi miễn phí cho trẻ khuyết tật

Lớp dạy bơi của miễn phí cho trẻ khuyết tật ở xã Hải Hưng. Ảnh: Vĩnh An.
Lớp dạy bơi của miễn phí cho trẻ khuyết tật ở xã Hải Hưng. Ảnh: Vĩnh An.
Lớp dạy bơi của miễn phí cho trẻ khuyết tật ở xã Hải Hưng. Ảnh: Vĩnh An.
Lên top