Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 rời Nhật Bản về TPHCM

Trưa ngày 30.9, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) để về TPHCM.  Ảnh: MAUR
Trưa ngày 30.9, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) để về TPHCM. Ảnh: MAUR
Trưa ngày 30.9, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) để về TPHCM. Ảnh: MAUR
Lên top