Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch

Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Ngân
Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Ngân
Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Ngân
Lên top